ભારતમાં 5G સ્પેક્ટ્રમની હરાજી થઈ ગઈ છે.

Scribbled Underline

ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ સુધીમાં 5G કોમર્સીયલી ઉપયોગ શક્ય બનશે.

Scribbled Underline

દૂરસંચાર વિભાગે 5G સેવા શરૂ કરવા માટે 13 શહેરોની યાદી જાહેર કરી છે.

Scribbled Underline

બેંગ્લોર

Scribbled Underline

દિલ્હી

Scribbled Underline

હૈદરાબાદ

Scribbled Underline

ગુરુગ્રામ

Scribbled Underline

લખનૌ

Scribbled Underline

પુણે

Scribbled Underline

ચેન્નાઈ

Scribbled Underline

કોલકાતા

Scribbled Underline

ગાંધીનગર

Scribbled Underline

જામનગર

Scribbled Underline

મુંબઈ

Scribbled Underline

અમદાવાદ

Scribbled Underline

ચંડીગઢ

Scribbled Underline