ટીપુ સુલતાન | About Tipu Sultan Gujarati

ટીપુ સુલતાન

આ આર્ટીકલમાં ટીપુ સુલતાન નો જન્મ, જન્મ તારીખ, માતાનુ નામ, પીતાનું નામ, ટીપુ સુલતાન નું ઉપનામ, ટિપુ સુલતાન ની રાજધાની …

Read more

કક્ષાઓના પ્રકાર Types of Orbits

કક્ષાઓના પ્રકાર Types of Orbits

કક્ષાઓના પ્રકાર Types of Orbits : બાહ્ય અવકાશમાં પૃથ્વીના પ્રાકૃતિક ઉપગ્રહ ચંદ્ર પરથી પ્રેરણા લઈને વિવિધ કૃત્રિમ ઉપગ્રહો પ્રક્ષેપિત કરવા …

Read more

ગાંધી – ઇરવીન કરાર (1931)

ગાંધી – ઇરવીન કરાર (1931)

ગાંધી ઇરવીન કરાર અને કરારની શરતો ગાંધીજી અને ઇરવીન વચ્ચે 5 માર્ચ 1931 ના રોજ કરાર થયો જેને ‘ગાંધી ઇરવીન કરાર’ તરીકે …

Read more

ગુજરાતની હસ્તકલાઓ લોકભરત, માટીકામ, કાષ્ટકામ અને સજાવટ

ગુજરાતની-હસ્તકલાઓ-લોકભરત-માટીકામ-કાષ્ટકામ-અને-સજાવટ-Gujarats-handicrafts-Lokbharat-pottery-woodwork-and-decoration-300x169

ગુજરાતની હસ્તકલાઓ લોકભરત, માટીકામ, કાષ્ટકામ અને સજાવટ Gujarat’s handicrafts Lokbharat, pottery, woodwork and decoration : ગુજરાતમાં કાષ્ઠશિલ્પ, રાચરચીલું, પશુ શણગારનું …

Read more

અલંકાર એટલે શું? । અલંકાર ના પ્રકાર અને ઉદાહરણ

ગુજરાતી વ્યાકરણ અલંકાર

અલંકાર એટલે ઘરેણાં-આભૂષણ , આભૂષણની સજાવટ શોભા અર્પે છે. ભાષામાં વાણીને સજાવટ કરવાવાળા શોભાવાળો રૂપને ‘અલંકાર’ કહે છે. ભાષાનું કામ …

Read more

4 ભાષાઓના સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કારની ધોષણા

સાહિત્ય અકાદમીએ તાજેતરમાં બાકી રહેલી 4 ભાષાઓ ઉડિયા, મલયાલમ, નેપાળી અને રાજસ્થાની માટેના સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર, 2020ની ઘોષણા કરી હતી. …

Read more