માસિકચક્રની અનિયમિતતાઓ

માસિકચક્રની અનિયમિતતાઓ

મહિલાને માસિક આવવું, ગણતરીના દિવસો સુધી આવવું અને ચોક્કસ દિવસોનું એક ચક્ર પૂરું થાય એટલે ફરી આવવું…આ એક નૈસર્ગિક પ્રક્રિયા …

Read more

કાનૂન દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત વિવિધ ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ

આપણા દેશમાં હાલ અનેક પ્રકારની સારવાર પદ્ધતિઓ અમલમાં છે. દરેક નાગરિક પોતાને યોગ્ય લાગે તે પદ્ધતિની સારવાર લેવા સ્વતંત્ર છે, …

Read more

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો – ગુજરાતની ચિત્રકલા

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો – ગુજરાતની ચિત્રકલા Gujarat No Sanskrutik Varso Chitrakala : ચિત્રકળાનો પ્રારંભ પ્રાચીન સમયથી થયો હોવાનું માનવામાં આવે …

Read more