ઘેલુભાઇ નાયક । Ghelubhai Nayak

ઘેલુભાઇ નાયક । Ghelubhai Nayak : ન્હાવા-ધોવા જેવી જીવનની મૂળભૂત બાબતો અંગે અજાણ આદિવાસીઓને સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડવા માટે તેમણે …

Read more

આલ્કોહોલ પોઇઝનિંગ શું છે?

આલ્કોહોલ પોઇઝનિંગ એ સંભવિત ઘાતક સ્થિતિ છે જે ટૂંકા ગાળામાં વધુ પડતી માત્રામાં આલ્કોહોલ પીવાના પરિણામે ઊભી થાય છે. જ્યારે …

Read more

LASIK આંખની સર્જરી

LASIK આંખની સર્જરી

LASIK આંખની સર્જરી શું છે? LASIK આંખની સર્જરી એ દ્રષ્ટિ સુધારણા માટે જાણીતી અને વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતી લેસર આધારિત રીફ્રેક્ટિવ …

Read more

સમાસ એટલે શું ? । સમાસનો અર્થ જણાવો । સમાસ વિગ્રહ । સમાસનાં પ્રકાર જણાવો – ગુજરાતી વ્યાકરણ

આ આર્ટીકલમાં ગુજરાતી વ્યાકરણનુ ખુબજ ઉપયોગી ટોપીક એટલે સમાસ આજે સમાસ શુ છે? સમાસ એટલે શું ? સમાસનો અર્થ સમાસના …

Read more

નેટ ઝીરો કેટલા અંશે વ્યાવહારિક અને ભારતનું વલણ

Net Zero (CO2 Net-Zero Emissions)

વિશ્વ ટેકનોલોજીની સદી ગણાતી 21મી સદીના પૂર્વાર્ધના પ્રથમ ભાગના અંત તરફ આગળ વધી રહી છે, ત્યારે વિશ્વએ કોરોના મહામારી, પર્યાવરણીય …

Read more

HTML નો પરીચય આપો । HTML શું છે, HTML ભાષા એ શેના પરથી ઉતરી આવી છે, HTML ની વિશિષ્ટતાઓ, HTML નો ઉદ્ભવ,  HTML નો ઉપયોગ

HTML

HTML નો પરીચય આપો, HTML શું છે ?, HTML ભાષા એ શેના પરથી ઉતરી આવી છે, HTML ની વિશિષ્ટતાઓ,HTML નો …

Read more

VAT (Value Added Tax) વેટ એટલે શું ? વેટના ફાયદા, વેટની ગણતરીની કાર્યપધ્ધતિ, વેટ હેઠળના દર અને રજીસ્ટ્રેશન

vat

વેટ એટલે શું ? વેટના ફાયદા, વેટની ગણતરીની કાર્યપધ્ધતિ, વેટ હેઠળના દર અને રજીસ્ટ્રેશન વેટ એટલે શું ? VAT (Value …

Read more