અલંકાર એટલે શું? । અલંકાર ના પ્રકાર અને ઉદાહરણ

અલંકાર એટલે ઘરેણાં-આભૂષણ , આભૂષણની સજાવટ શોભા અર્પે છે. ભાષામાં વાણીને સજાવટ કરવાવાળા શોભાવાળો રૂપને ‘અલંકાર’ કહે છે. ભાષાનું કામ …

Read more

4 ભાષાઓના સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કારની ધોષણા

સાહિત્ય અકાદમીએ તાજેતરમાં બાકી રહેલી 4 ભાષાઓ ઉડિયા, મલયાલમ, નેપાળી અને રાજસ્થાની માટેના સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર, 2020ની ઘોષણા કરી હતી. …

Read more

ગુજરાતના સત્યાગ્રહો

આ લેખમા ગુજરાતમા થયેલ સત્યાગ્રહો ની ચર્ચા કરીશું. જેવા કે વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ (1940), ધરાસણા સત્યાગ્રહ, ‘હિંદ છોડો’ લડત (1942), અમદાવાદ …

Read more

માસિકચક્રની અનિયમિતતાઓ

મહિલાને માસિક આવવું, ગણતરીના દિવસો સુધી આવવું અને ચોક્કસ દિવસોનું એક ચક્ર પૂરું થાય એટલે ફરી આવવું…આ એક નૈસર્ગિક પ્રક્રિયા …

Read more

કાનૂન દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત વિવિધ ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ

આપણા દેશમાં હાલ અનેક પ્રકારની સારવાર પદ્ધતિઓ અમલમાં છે. દરેક નાગરિક પોતાને યોગ્ય લાગે તે પદ્ધતિની સારવાર લેવા સ્વતંત્ર છે, …

Read more

સમાસ એટલે શું ? । સમાસનો અર્થ જણાવો । સમાસ વિગ્રહ । સમાસનાં પ્રકાર જણાવો – ગુજરાતી વ્યાકરણ

આ આર્ટીકલમાં ગુજરાતી વ્યાકરણનુ ખુબજ ઉપયોગી ટોપીક એટલે સમાસ આજે સમાસ શુ છે? સમાસ એટલે શું ? સમાસનો અર્થ સમાસના …

Read more